QUY ĐỊNH VỀ THUẾ TNCN, THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TỪ THIỆN

13/07/2021 1041 lượt xem    

Công văn 2011/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản từ thiện

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế được công văn số 83164/CT-TTHT ngày 04/11/2019 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản từ thiện.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thuế thu nhập cá nhân

Tại tiết a.2, điểm a, khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh.

Cụ thể như sau:

3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học”

Chi đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học theo quy định.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp.

Căn cứ Điều 1 và Điều 16 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế

Trường hợp Tổ chức The Vietnam Foundation được thành lập và hoạt động đúng theo quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của Tổ chức The Vietnam Foundation do Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao cấp thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học của các cá nhân vào Tổ chức The Vietnam Foundation được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Tiết a.2, Điểm a, Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

2) Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) hướng dẫn:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.23. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:”
a, Tài trợ cho giáo dục gồm:

– Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học.

Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường.

Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, nghề nghiệp và đại học được quy định tại Luật Giáo dục.

Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học.

Tài trợ thành lập các Qu khuyến học giáo dục theo quy định pháp luật về giáo dục đào tạo.

b, Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm:

Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên nhận tài trợ.

Kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa hoặc chứng từ chi tiền.

“2.24. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:”
a, Tài trợ cho y tế gồm:

– Tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật.

– Tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh. 

Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế.

– Tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định.

b, Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm:

Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa hoặc chứng từ chi tiền.

Căn cứ Điều 1, Điều 16 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP quy định:

Đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định về thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản từ thiện

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ của người nộp thuế

Trường hợp Tổ chức The Vietnam Foundation được thành lập và hoạt động đúng theo quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và được Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam thì trường hợp doanh nghiệp thực tế có chi tài trợ y tế, tài trợ giáo dục thông qua Tổ chức The Vietnam Foundation nếu đáp ứng quy định tại Điểm 2.23 và Điểm 2.24, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì khoản chi tài trợ này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO