QUY ĐỊNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DẦU THỰC VẬT

03/07/2021 1337 lượt xem    
Quy định thuế GTGT đối với dầu thực vật

Công văn 7809/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế GTGT với dầu thực vật

Trả lời công văn số 111120/CVTPT ngày 11/11/2020 của Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành (Công ty); về việc thuế GTGT đối với dầu thực vật làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào:

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi;

Trường hợp Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành

Công ty nhập khẩu dầu thực vật để kinh doanh; và cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi; không phải là đơn vị trực tiếp nhập khẩu để sản xuất thức ăn chăn nuôi; nên không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành biết và thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục mở tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO