Thuế GTGT đối với dầu thực vật làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Quy-dinh-ve-hoan-thue-GTGT-khi-chuyen-muc-tieu-du-an