Quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào với khoản chi khuyến mại

19/01/2021 470 lượt xem    

Công văn 4463/CT-TTHT năm 2020
V/v: chính sách thuế giá trị gia tăng

Quy-dinh-khau-tru-thue-GTGT-dau-vao-voi-khoan-chi-khuyen-mai

Kính gửi: Công ty CP Bất động Sản Novalexington

Trả lời văn bản số 03/2020 – CV – LXT Cục Thuế nhận ngày 09/03/2020 của Công ty về chính sách thuế.

Cục Thuế TP có ý kiến về khấu trừ GTGT với chi khuyến mại như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Tại Khoản 3 Điều 7 quy định giá tính thuế:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương

giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Tại Khoản 5 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất)

Mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

Tại Khoản 7 và Khoản 9 Điều 3

Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16, điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định về khấu trừ GTGT với chi khuyến mại:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
 • Bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động; (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…
 • “Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại
 • Phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
 • Thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động

Phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”

1. Doanh nghiệp được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện trừ các khoản tại khoản 2 Điều này.
 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Hóa đơn mua từng lần từ 20 triệu đồng trở lên (gồm thuế GTGT) có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật.

Căn cứ các quy định trên:

1/ Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại phù hợp với pháp luật thương mại:

Về hoạt động xúc tiến thương mại theo hình thức tặng phiếu quà tặng
 • Khi khuyến mại bằng phiếu quà tặng thì Công ty không phải lập hóa đơn.
 • Khoản chi khuyến mại có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu đáp ứng đủ điều kiện) và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.

2/ Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động tặng quà cho khách hàng:

Công ty phải thực hiện lập hóa đơn và kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ bán ra cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động tặng quà.

Nếu các khoản chi phí này đáp ứng điều kiện về chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

Khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập Công ty.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO