Đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với cơ quan nhà nước.

31/01/2018 849 lượt xem    

Số: 980/TCT-CS
V/v phương pháp tính thuế GTGT.

Kính gửi:    – Cục Thuế tỉnh Bến Tre

– Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy.

(Đ/c: 152 Ấp Tân Định, Xã Định Trung, H.Bình Đại, Bến Tre)

 

Tổng cục Thuế nhận được CV 16/CVĐQT ngày 25/12/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy về việc:

– Áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) (bản photocopy kèm theo).

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung:

– Khoản 3,

– Khoản 4

Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ ND trình bày của Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy và hướng dẫn nêu trên,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre xem xét lại quá trình Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy nộp Thông báo mẫu 06/GTGT đến Chi cục Thuế huyện Bình Đại và Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy có đủ điều kiện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy đã gửi Thông báo mẫu số 06/GTGT đến Chi cục Thuế huyện Bình Đại từ ngày 5/10/2015 (trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Quý 3/2015) mà không nhận được văn bản thông báo của Chi cục Thuế về việc:

  • Chấp thuận hay
  • Không chấp thuận

Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy chưa đăng ký thông báo phát hành hóa đơn, chưa phát sinh doanh thu thì Cục Thuế tỉnh Bến Tre hướng dẫn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy thực hiện kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ từ Quý 3 năm 2015.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bến Tre và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy được biết./.

Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO