Điều chỉnh khấu trừ GTGT đầu vào của sản phẩm nhập khẩu

05/03/2018 656 lượt xem    

Số: 749/TCT-CS –V/v thuế GTGT

Kính gửi: Hiệp hội thương mại Việt Mỹ.
(Địa chỉ: New World Hotel#323, 76 Lê Lai, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Những vấn đề về việc thực hiện điều chỉnh khấu trừ GTGT đầu vào của sản phẩm nhập khẩu cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì?

Bài viết dưới đây sẽ giúp :

– tìm hiểu kỹ hơn

– chỉ ra các bước hướng dẫn

về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 749/TCT-CS(ngày 04 tháng 03 năm 2015)

Nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ theo công văn số 679/TCT-CS ngày 25/2/2015 yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo.

(Đính kèm bản photocopy).

TCT đã tiếp nhận văn thư ngày 13/1/2015 của Hiệp hội thương mại Việt Mỹ về việc thực hiện điều chỉnh khấu trừ GTGT đầu vào của sản phẩm nhập khẩu.

Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Hiệp hội thương mại Việt Mỹ được biết:

Trường hợp vướng mắc

(nêu tại văn thư ngày 13/1/2015 của Hiệp hội thương mại Việt Mỹ về việc thực hiện điều chỉnh khấu trừ GTGT đầu vào của sản phẩm nhập khẩu) :

TCT đã có công văn số 679/TCT-CS ngày 25/2/2015 yêu cầu Cục Thuế TP.HCM báo cáo.

(Đính kèm bản photocopy).

Đề nghị Hiệp hội phối hợp làm rõ.

Nếu có thông tin cụ thể hơn thì cung cấp cho TCT để thuận lợi trong xử lý theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Calico

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO