Khấu trừ, hoàn thuế GTGT với trường hợp chuyển nhượng dự án

29/03/2018 748 lượt xem    

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Bên bán) chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Đá Đen cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đá Đen (Bên mua) thì Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy có phải thực hiện kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với phần giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư này hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty cổ phần Thủy điện Đá Đen theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4050/TCT-KK ngày 30/09/2015. Cụ thể như sau:

– Căn cứ Khoản 4, Điều 5, TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để SXKD HHDV chịu thuế GTGT cho DN, HTX”;

– Khoản 1, Điều 33, TT 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn

(Theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT, thuế TNCN; trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này).”

– Khoản 3, Điều 20, TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC quy định:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế; sau đó phát hiện sai sót; thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh; người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”,

Trả lời Công văn số 2456/CT-KTT ngày 01/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty cổ phần Thủy điện Đá Đen, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Bên bán) chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Đá Đen cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đá Đen (Bên mua) đây là Dự án đầu tư đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư số 36121000007 ngày 24/9/2007 và giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 22021000057 thì Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đầu ra đối với phần giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư này.

Trường hợp Bên bán đã kê khai số thuế GTGT theo hóa đơn xuất cho Bên mua thì bên bán, bên mua thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập, theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 20, TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào tương ứng. Số thuế bên bán đã nộp coi là nộp thừa; và được xử lý theo Luật Quản lý thuế, văn bản hướng dẫn thi hành.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO