Quy định hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu

06/07/2021 540 lượt xem    

Công văn 34309/CT-TTHT năm 2020
V/v: hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Quy-dinh-huong-dan-ve-chinh-sach-thue-nha-thau

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật

Trả lời công văn số 52/2020 đề ngày 14/04/2020 của Công ty CP thiết bị y tế Việt Nhật hỏi về chính sách thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

Tại Điều 1 hướng dẫn đối tượng áp dụng:

“Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

“Tổ chức nước ngoài kinh doanh có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng có hoặc không cư trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu

Tại Điều 4 quy định về người nộp thuế nhà thầu:

  • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam,
  • Tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam,
  • Tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: Mua dịch vụ hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ. Mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại cho hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế.

Thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam: Các tổ chức kinh doanh thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã.

Tại Điều 11 quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp:

Nhà thầu, nhà thầu phụ không đáp ứng một rong các điều kiện tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore

Về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.

Tại Điều 1 quy định phạm vi áp dụng:

Hiệp định áp dụng cho đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết

Tại Điều 5 quy định về cơ sở thường trú.

Tại Điều 7 quy định về lợi tức doanh nghiệp:

Lợi tức của xí nghiệp tại một Nước ký kết sẽ chỉ chịu thuế tại Nước đó. Trường hợp xí nghiệp có tiến hành HĐKD tại Nước ký kết kia thông qua cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp HĐKD theo cách trên, khoản lợi tức có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

Căn cứ Điều I, Điều II Nghị định thư thứ hai phê duyệt ngày 12/09/2012

Điều chỉnh Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đánh vào thu nhập.

+ Tai Điều I quy định:

“Đối với Điều 2 (Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định) của Hiệp định:

Khoản 3(a) sẽ được xóa bỏ và được thay thế như sau:
“(a) tại Việt Nam:
(i) thuế thu nhập cá nhân; và
(ii) thuế thu nhập doanh nghiệp;
(sau đây gọi là “thuế Việt Nam ”); ”

Tại Điều II quy định:

“Đối với Điều 5 (Cơ sở Thường trú) của Hiệp định:

Khoản 3 sẽ được xóa bỏ và được thay thế như sau:
“3. Thuật ngữ “cơ sở thường trú” cũng bao gồm:”

Căn cứ Điều 11, Mục 2 Thông tư số 205/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, Quy định về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh:

“1. Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam

Nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

1.1. Nghĩa vụ thuế
1.2. Định nghĩa cơ sở thường trú

1.2.1. Theo quy định tại Hiệp định; “cơ sở thường trú” là một cơ sở kinh doanh cố định của một doanh nghiệp, thông qua đó, doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình.
1.2.2. Một doanh nghiệp của một Nước ký kết sẽ được coi là tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua một cơ sở thường trú tại Việt Nam trong các trường hợp chủ yếu sau đây.”

Căn cứ Tiết b.2, Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định:

“b.2) Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định:

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác, thì thực hiện thêm các thủ tục.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Hitachi Medical Systems (S) Pte LTd (HMSS) (sau đây gọi là Nhà thầu nước ngoài) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

Thực hiện cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa máy móc tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng giữa nhà thầu nước ngoài với Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC) thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu bao gồm thuế GTGTthuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC.
JVC có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thay thế nhà thầu cho HMSS.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài là đối tượng cư trú của Singapore

Có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không qua “cơ sở thường trú” tại Việt Nam thì thuộc đối tượng miễn thuế TNDN (không được miễn thuế GTGT) theo quy định tại Điều 7 Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.

Để được miễn thuế TNDN, 15 ngày trước thời hạn khai thuế nhà thầu, JVC phải gửi hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại tiết b.2 khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài không đáp ứng điều kiện không có cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định

Thì không được miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore. Việc xác định cơ sở thường trú thực hiện theo quy định tại Điều 11, Mục 2 Thông tư số 205/2013/TT-BTC, Điều 5 Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập (sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 tại Nghị định thư thứ hai giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore).

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 5 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO