Ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và San Marino

27/02/2018 934 lượt xem    

Ngày 14/2/2013, tải Rome, Việt Nam có kí kết với San Marino Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập. Mãi tới 2016, Hiệp định mới bắt đầu có hiệu lực. Bài viết sau sẽ giúp các bạn cập nhật thêm về Ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và San Marino theo hướng dẫn tại Công văn số 770/TCT-HTQT ngày 29 tháng 2 năm 2016 cụ thể như sau:

– Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực;

– Căn cứ Điều 30 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa San Marino về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản, ký tại Rome ngày 14/2/2013;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định trên như sau:

– Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 13/1/2016.

– Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2017.

– Ngày áp dụng thực hiện tại San Marino: từ ngày 01/01/2017.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định thuế theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO