Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định của bên Việt Nam ký kết hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài

06/03/2018 703 lượt xem    

Theo Hiệp định của bên Việt Nam ký kết hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài thì Doanh nghiệp sẽ cần các loại giấy tờ gì để có thể hoàn thiện hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định của bên Việt Nam ký kết hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Công văn số 459/TCT-HTQT ngày 05 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau: 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3295CT/TT&HT ngày 19/12/2014 của Cục thuế đề nghị hướng dẫn về hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định của bên Việt Nam (Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam) ký kết hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài (Công ty Logicamms Northern PTY LTD tại Úc). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế xin hướng dẫn Cục thuế như sau:

Trong thực tế quản lý Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Úc, cơ quan thuế Việt Nam đã nhận được giấy xác nhận cư trú của cơ quan thuế nước này cấp cho các đối tượng cư trú của mình. Tổng cục Thuế đã có công văn số 1938TCT/HTQT ngày 02/06/2003 gửi Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về vấn đề tương tự (Bản sao gửi kèm). Vì vậy, đề nghị Cục thuế yêu cầu Công ty Logicamms bổ sung thêm Giấy chứng nhận cư trú để hoàn thiện hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty Logicamms thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO