Nghĩa vụ thuế đối với thu nhập phát sinh của nhà thầu nước ngoài

14/01/2021 529 lượt xem    

Công văn 22651/CT-TTHT năm 2020
V/v: chính sách thuế nhà thầu

Nghia-vu-thue-doi-voi-thu-nhap-phat-sinh-cua-nha-thau-nuoc-ngoai

Kính gửi: Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện  CTCP
(Đ/c: Số 1, đường Tân Xuân, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 7390/TCKT đề ngày 10/03/2020 của Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện – CTCP (sau đây gọi là Tổng Công ty) hỏi về thuế nhà thầu nước ngoài.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC:

+ Tại khoản 1 Điều 1 Chương I quy định:

“Điều 1. Đi tượng áp dụng

ng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đi tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có hoặc không có cơ sở thường trú; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú hoặc không (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu”

+ Tại Khoản 3 Điều 2 quy định đối tượng không áp dụng như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ tiêu dùng ngoài Việt Nam…”

+ Tại Khoản 1 Điều 12 hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với một số trường hp cụ thể:

“…Ví dụ 13: Công ty A ở nước ngoài cung cấp dịch vụ chuyển phát bưu phẩm v Việt Nam và ngược lại. Doanh thu tính thuế GTGT của Công ty A được xác định như sau:

+ Đối với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về Việt Nam không thuộc diện chịu thuế GTGT;

+ Đi với dịch vụ chuyển phát từ Việt Nam ra nước ngoài, doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu Công ty A nhận được…”

Tại Khoản 1 Điều 13 hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số trường hợp cụ thể:

“…Ví dụ 22: Công ty nước ngoài A cung cấp dịch vụ chuyển phát bưu phẩm hai chiều. Doanh thu tính thuế TNDN của Công ty A được xác định như sau:

+ Đi với dịch vụ chuyển phát từ nước ngoài về Việt Nam không thuộc thu nhập chịu thuế TNDN;

+ Đối với dịch vụ chuyển phát từ Việt Nam ra nước ngoài, doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu Công ty A nhận được.…”

– Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP:

+ Tại Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet ph cập theo chương trình của Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam.”

+ Tại điểm e khoản 7 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“…e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và hoa hồng đại  được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng thuộc diện không chịu thuế.

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài như sau:

Vnghĩa vụ thuế đối với Tổng Công ty:

– Về thuế GTGT:

Trường hợp doanh thu phát sinh

  • Từ hoạt động chuyển phát nhanh trong nước thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%
  • Từ hoa hồng đại lý bán hàng không chịu thuế GTGT thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm e khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
– Về thuế TNDN:

Tổng Công ty hạch toán doanh thu chuyển phát nhanh để tính thuế TNDN theo quy định hiện hành.

Về nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu đối với Công ty O.A.CARGO INC (sau đây gọi tắt là Công ty OA):

Trường hp các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam

Thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định.

Trường hợp Công ty OA không đáp ứng một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư 103/2014/TT-BTC

Tổng Công ty khấu trừ, nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN cho Công ty OA theo Điều 11 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Trường hp Công ty OA phát sinh thu nhập từ dịch vụ giao nhn và chuyển phát quốc tế

Không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Tổng Công ty liên hệ Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện  CTCP được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO