Hướng dẫn nghĩa vụ thuế cho đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

27/12/2018 811 lượt xem    

Công văn số 1742/TCT-CS

V/v Chính sách thuế nhà thầu

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Thuận
– Công ty TNHH Làng Thụy Sĩ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01.02/2014 ngày 25/02/2014 của Công ty TNHH Làng Thụy Sĩ:

Về việc chính sách thuế nhà thầu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức; cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định đối tượng áp dụng:

“1. – Tổ chức nước ngoài kinh doanh:

+ Có cơ sở thường trú tại Việt Nam

+ Hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

– Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng:

+ Cư trú tại Việt Nam

+ Hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài; Nhà thầu phụ nước ngoài)

kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên:

Quy định về đối tượng không áp dụng:

“3. Tổ chức; cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam”.

Tại Hợp đồng dịch vụ được ký kết ngày 29/4/2013 giữa Công ty TNHH Làng Thụy Sĩ (Khách hàng) và Tập đoàn ASIA GATE Hồng Kông (Nhà cung cấp dịch vụ) quy định:

“Xét thấy, Khách hàng đang kinh doanh lĩnh vực khách sạn, nghĩa là khu nghỉ dưỡng và spa cũng như cung cấp dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.

Xét thấy, Nhà cung cấp dịch vụ đang kinh doanh lĩnh vực quảng cáo, điều hành và quản lý phương pháp kinh doanh và hệ thống tiếp thị, khuyến mãi và bán hàng cho các công ty và tổ chức.

Xét thấy, Khách hàng mong muốn tiếp cận dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ với mục đích tiếp thị và bán dịch vụ cũng như sản phẩm của mình.

1.1 Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tham vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc thực hiện chiến lược phát triển với mục đích tăng doanh thu cho các sản phẩm và dịch vụ của Khách hàng, và tiến hành nghiên cứu thị trường.”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp ngày 29/4/2013 Tập đoàn TNHH ASIA GATE (Hồng Kông) ký hợp đồng với Công ty TNHH Làng Thụy Sĩ để cung cấp dịch vụ tư vấn (tham vấn và hỗ trợ trong việc thực hiện chiến lược phát triển với mục đích tăng doanh thu cho các sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Làng Thụy Sĩ), nghiên cứu thị trường và phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ hợp đồng dịch vụ nêu trên thì Tập đoàn TNHH ASIA GATE thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực tế và các hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ giao dịch liên quan đến hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Làng Thụy Sĩ; hợp đồng dịch vụ mà Công ty ký với đối tác nước ngoài để đảm bảo độ tin cậy, tính hợp lý và cơ sở pháp lý khi xác định khoản chi phí dịch vụ mà Công ty phải trả cho Tập đoàn TNHH ASIA GATE, từ đó hướng dẫn đơn vị đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và Công ty TNHH Làng Thụy Sĩ biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO