KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH

15/07/2021 834 lượt xem    
Kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn số: 76729/CT-TTHT V/v kê khai thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (multicamplus)

Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà tổ hợp văn phòng và thương mại dịch vụ Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

MST: 2300680991-003

Trả lời công văn số 02/2020/CV-TAX-HN ngày 17/7/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (sau đây gọi là Chi nhánh); về kê khai thuế GTGT. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

(đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính):

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

b) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Căn c tiết c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng như sau:

Điều 11. Khai thuế GTGT

3. Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư; thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT; thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế; thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính.

Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.…

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư bao gồm:

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (multicamplus) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam nhưng chưa phát sinh doanh thu; thì chi nhánh khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT; ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp còn vướng mắc; đề nghị đơn vị tham khảo các công văn hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn; hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (multicamplus) được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO