Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với Công ty bị phá sản

02/03/2018 610 lượt xem    

Công văn Số: 1443/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 365/CT-KK&KKT ngày 11/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương v/v hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm I Khoản 1 Điều 10 Luật số 21/2004/QH11 ngày 15/06/2004 về phá sản;

Căn cứ quy định tại Điểm i Khoản 1 và Khoản 2 Điều 16 Luật số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014 về phá sản;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ nội dung tại Điểm 1 Quyết định số 02/2015/QĐ-TBPS ngày 16/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương:

“1. Tuyên b Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina; địa chỉ: xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đầu tư số 461043000556 cấp 11/8/2009 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bình Dương bị phá sản.

Chm dứt hoạt động của Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina;… chấm dứt quyn hạn của người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina k từ ngày ban hành quyết định này.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, xét trường hợp thực tế của Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina đã bị tuyên bố phá sản theo Quyết định số 02/2015/QĐ-TBPS ngày 16/6/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương có Quyết định số 06/QĐ-TLTQLTLTS ngày 16/12/2013 về việc thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản:

Trường hợp Công ty TNHH Kur Bong Zipper Vina đã bị Tòa án tuyên bố phá sản có:

Số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết.

Tổ quản lý; thanh lý tài sản đã có hồ sơ đề nghị:

Hoàn thuế GTGT.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã kiểm tra; xác định số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ; hoàn thuế theo đúng quy định thì:

Số thuế GTGT được hoàn được chuyển vào tài khoản ngân hàng do Tổ quản lý, thanh lý tài sản làm chủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO