Điều chỉnh thuế GTGT đối với khoản bồi thường hợp đồng

28/03/2018 656 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 60626/CT-HTr ngày 22/9/2015 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc báo cáo quá trình giải quyết vướng mắc của Tổng công ty vật tư nông nghiệp-Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thanh Bình.

Cụ thể Tổng cục thuế đã hồi đáp vấn đề chuyển nhượng theo Hợp đồng số 05/HĐKT/VTNN-KNP-TB ngày 17/4/2007 giữa Tổng công ty vật tư nông nghiệp và Liên doanh.

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về thuế GTGT. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5454/TCT-CS, ngày 18/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Về điều chỉnh thuế GTGT đối với Hợp đồng bồi thường Dự án giữa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát). Tổng cục Thuế đã có công văn số 2863/TCT-CS ngày 30/8/2013 v/v chính sách thuế trả lời:

  • Cục Thuế thành phố Hà Nội
  • Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
  • Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

“Trường hợp chuyển nhượng theo Hợp đồng số 05/HĐKT/VTNN-KNP-TB ngày 17/4/2007 giữa:

Tổng công ty vật tư nông nghiệp và;

Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát)

Về việc thỏa thuận bồi thường Dự án xây dựng Khu dân cư tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nếu việc thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 215/CT-TTr ngày 05/1/2012 nêu trên.”

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có:

– Công văn số 36211/CT-HTr ngày 11/9/2013 và;

– Công văn số 52641/CT-HTr ngày 30/12/2013

gửi Tổng công ty vật tư nông nghiệp – Công ty TNHH Một thành viên.

Công văn số 10791/CT-HTr ngày 31/3/2014 trả lời Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình về đều chỉnh thuế GTGT

Đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình làm việc cụ thể với Tổng công ty vật tư nông nghiệp để thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn tại:

  • Công văn số 2863/TCT-CS ngày 30/8/2013 của TCT và;
  • Công văn số 215/CT-TTr của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO