Chính sách thuế GTGT với hoạt động thuê tài sản, quyền sử dụng đất

25/01/2018 685 lượt xem    

Khi cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyn; máy móc, thiết bị vv… thu hình thức thu tiền và nộp thuế như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế GTGT với hoạt động thuê tài sản, quyền sử dụng đất theo công văn Số: 536/TCT-CS v/v thuế GTGT

– Điểm 6: “Dịch vụ cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyn; máy móc, thiết bị vv… là giá cho thuê chưa có thuế.

Trường hợp cho thuê theo hình thức thu tiền từng kỳ hoặc thu trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì thuế GTGT tính trên số tin thu từng kỳ hoặc thu trước, bao gồm cả Khoản thu trước, bao gồm cả Khoản thu dưới hình thức khác như thu tiền để hoàn thiện, sửa chữa, nâng cấp nhà cho thuê theo yêu cu của bên cho thuê.”

– Điểm 10: “10- Đi với cơ sở hạ tầng kỹ thuật do các cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất xây dựng đ chuyn nhượng gắn với chuyn quyn sử dụng đất thì giá tính thuế GTGT là giá thực tế chuyn nhượng cơ sở hạ tng cùng với chuyn quyền sử dụng đất chưa có thuế GTGT, trừ tin sử dụng đt phải nộp vào NSNN theo giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời Điểm giao đất.

Trường hợp cơ quan Nhà nước có thm quyn bán đấu giá quyn sử dụng đất đã có cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật về đất đai, sau đó cơ sở kinh doanh trúng đấu giá đất xây dựng nhà, cơ sở hạ tng đ bán thì giá tính thuế GTGT là giá thực tế chuyn nhượng nhà, cơ sở hạ tầng cùng với chuyn quyn sử dụng đất trừ (-) giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với cơ sở hạ tầng do cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cho thuê trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế khác theo quy định của Chính phủ để cho thuê lại là giá cho thuê chưa có thuế GTGT, trừ giá thuê đất phải nộp NSNN…”

– Điểm 1.4: “Đi với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyn, máy móc, thiết bị là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT.”

– Điểm 1.8: “Đối với cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trừ (-) tiền thuê đất phải nộp Ngân sách nhà nước.

 Công văn số 9657/CT-TTra4 ngày 26/10/2015 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc về thuế GTGT.

Đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên, quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và ý kiến của các Sở, ngành tại địa phương để xử lý đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 theo quy định

Ví dụ:

Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y được Nhà nước cho thuê 500.000 m² đất trong thời gian 50 năm để xây dựng hạ tng kỹ thuật cho thuê. Giá cho thuê đt là 300.000 đng/m²/năm. Sau khi đu tư hạ tầng, Công ty Y cho Công ty thuê 5.000 m² trong 20 năm để xây dựng nhà máy sản xuất, giá thuê đất chưa có thuế GTGT (chưa kể phí tiện ích công cộng) là 800.000 đồng/m²/năm. Công ty trả tiền thuê hạ tầng một năm một lần.

Giá tính thuế GTGT đi với tiền thu từ cho thuê hạ tầng một năm đi với Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y cho Công ty thuê là:

(5.000 m² 800.000 đồng) – (5.000 m² 300.000 đồng) 01 năm = 2.500.000.000 đồng.

Thuế GTGT là: 2.500.000.000 đ x 10% 250.000.000 đồng. »

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO