Chính sách thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản

18/01/2018 672 lượt xem    

Một số Doanh nghiệp hiện nay có nhiều vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGTđối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyênkhoáng sản . Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản theo Công văn số 3060/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 11/07/2017 v/v chính sách thuế GTGT.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 637/PC-VPCP ngày 30/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển văn bản số 206/2017/CV-BTC ngày 20/6/2017 của Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng về thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản. Về kiến nghị của Công ty c phần hóa chất Bảo Thắng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 8/3/2017, Bộ Tài chính có công văn số 3068/BTC-CST trả lời Công ty Cổ phần Hóa chất Bảo Thắng như sau

Với mục tiêu để hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô, khuyến khích chế biến sâu tạo giá trị gia tăng lớn ở trong nước thì ngày 06/4/2016 Quốc hội Khóa 13 đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và tại khoản 1 Điều 1 của Luật đã quy định:

“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành, sản phẩm trở lên.” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế đã quy định:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Trị giá tài nguyên, khoáng sản là giá vốn tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến; đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên, khoáng sản; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên, khoáng sản vào chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng;

Việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.”

Sau khi Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2016), Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn sản phẩm nào xuất khẩu thuộc đối tượng tính trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm để áp dụng chính sách thuế GTGT cho phù hợp. Theo đó, ngày 16/01/2017 Bộ Tài chính đã có công văn số609/BTC-CST xin ý kiến các bộ (Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Chính phủ về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các bộ ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoăc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO