Chính sách thuế đối với thu hồi SIM kích hoạt sẵn.

24/01/2018 629 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn chính sách thuế đối với thu hồi SIM kích hoạt sẵn dựa vào công văn 882/TCT-DNL

Điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước:

  1. Sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khác để đăng ký thông tin thuê bao.
  2. Sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký thông tin thuê bao cho người khác trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Thông tư này.
  3. Kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.
  4. Mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định (chưa đăng ký thông tin thuê bao hoặc đăng ký thông tin không theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này).
  5. Tiết lộ, sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước trái pháp luật.
  6. Mua bán, lưu thông, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao, thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM.

Khoản 2, điều 5, thông tư số 144/2012/TT-BTTTT

Doanh nghiệp thông tin di động không được:

a) Lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường để bán, khuyến mại hoặc chiết khấu giảm giá SIM thuê bao thấp hơn giá thành toàn bộ của SIM trắng cộng với giá cước hòa mạng quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư này khi bán SIM thuê bao cho đại lý phân phối và người sử dụng dịch vụ nhằm cạnh tranh không lành mạnh và gây mất ổn định thị trường.

b) Nạp sẵn tiền vào tài khoản đối với tất cả SIM thuê bao đang lưu thông trên thị trường hoặc chưa hòa mạng.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 108/CVT-GCKM ngày 18/1/2017 của Cục viễn thông đề nghị có ý kiến về thủ tục thu hồi sim của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông.Về vấn đề này, tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp viễn thông thực hiện kích hoạt SIM thuê bao khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định (sau đây gọi là SIM kích hoạt sẵn) hoặc nạp tiền trước vào SIM kích hoạt sẵn là vi phạm quy định chuyên ngành về viễn thông. Khi thực hiện thu hồi SIM kích hoạt sẵn do vi phạm quy định nên trên, nếu không đáp ứng điều kiện của hàng bán trả lại thì doanh nghiệp không được điều chỉnh giảm doanh thu tính thuế GTGT, thu nhập tính thuế TNDN đối với các SIM thu hồi. Các chi phí liên quan đến thu hồi SIM kích hoạt sẵn do vi phạm quy định không được tính vào chi phí được trừ khi xác định TN chịu thuế TNDN.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO