Chính sách miễn phạt tiền thuế do gặp nhiều khó khăn về tài chính

03/03/2018 746 lượt xem    

Công văn Số: 109/TCT-CC
V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc chính sách

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4833/CT-TTr2 ngày 28/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về:

Việc miễn phạt tiền thuế cho Công ty may FORMOSTAR Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”). Sau khi nhận ý kiến tham gia của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vấn đề này và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty:

+ Đã thực hiện kê khai thông tin giao dịch liên kết

+ Đã lập hồ sơ xác định giá thị trường chứng minh cho việc kê khai.

Tuy nhiên, việc Công ty lựa chọn doanh nghiệp không tương đồng để so sánh với Công ty về tỷ suất lợi nhuận đã dẫn đến việc kê khai thiếu số thuế TNDN phải nộp NSNN. Qua nghiên cứu các quy định pháp luật, Tổng cục Thuế nhận thấy việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với trường hợp điều chỉnh tăng số thuế TNDN phải nộp NSNN qua thanh tra giá chuyển nhượng trong khi các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thông tin giao dịch liên kết và đã lập hồ sơ xác định giá thị trường chứng minh cho việc kê khai như của Công ty là chưa có cơ sở chắc chắn.

Công ty đã và đang tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Công ty là đơn vị đã:

+ Chấp hành tốt

+ Tuân thủ tốt việc thanh tra giá chuyển nhượng của Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đến nay, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính nhưng cũng đã rất cố gắng để nộp đủ số tiền thuế truy thu qua thanh tra giá chuyển nhượng vào NSNN là 8.435.373.249 đồng. Hiện tại, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nếu cơ quan thuế tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty thì sẽ có khả năng Công ty phải ngừng sản xuất kinh doanh hoặc phải giải thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc:

+ Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh

+ Số thu NSNN trong tương lai. Tổng cục Thuế nhận thấy đồng ý với ý kiến của:

+ UBND tỉnh Hải Dương (đơn vị chính quyền quản lý trực tiếp dự án may mặc của Công ty FORMOSTAR)

+ Cục Thuế tỉnh Hải Dương (đơn vị quản lý thuế trực tiếp đối với Công ty)

về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng đối với Công ty để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nuôi dưỡng nguồn thu cho NSNN và tạo công ăn, việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO