Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm mới qua sơ chế

07/01/2019 544 lượt xem    

Công văn số 4499/TCT-CS

V/v Thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
– DNTN Nguyễn Khanh
(Đ/c: QL 80, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 18/8/2014 của DNTN Nguyễn Khanh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế GTGT đối với sản phẩm cua đồng xay nhuyễn, ướp muối.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC

Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

” …Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch; phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ; xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối; bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác . . . ”

Tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên

Hướng dẫn về kê khai thuế GTGT như sau:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.”

Tại khoản 7 điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên

Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“7. Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông lạnh phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá và các sản phẩm thuỷ sản, hải sản khác. Trường hợp thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%” .

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp DNTN Nguyễn Khanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mua nguyên liệu là cua đồng để sơ chế thông thường như: ướp muối, xay nhuyễn, đóng gói, ướp lạnh, đông lạnh; nếu mặt hàng cua sơ chế không được tẩm ướp gia vị bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì DNTN Nguyễn Khanh không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và DNTN Nguyễn Khanh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO