sản phẩm mới qua sơ chế

thue-gtgt-nop-thue-gtgt-4