Bán sản phẩm vào thị trường nội địa của Công ty TNHH Instanta Việt Nam

10/02/2018 1540 lượt xem    

Công ty TNHH Instanta Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, thực hiện dự án đầu tư chế biến và đóng gói để xuất khẩu (100%) sản phẩm cà phê hòa tan nguyên chất, cà phê hòa tan trộn sẵn, cà phê bột, các loại cà phê khác và bột kem thì Công ty có được bán những sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa không? Công ty sẽ phải tuân thủ các quy định gì về thuế GTGTthuế TNDN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Bán sản phẩm vào thị trường nội địa của Công ty TNHH Instanta Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 4368/TCT-CS ngày 21 tháng 09 năm 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008.

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định:

“1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư….

  1. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

                Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản…”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/2016/TCT-INSTANTA ngày 16/6/2016 của Công ty TNHH Instanta Việt Nam (Địa chỉ: NX D1, Lô IL08-IL10 và IL18-IL20, KĐT-CN-DV VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng về chính sách thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung trình bày và Giấy chứng nhận đầu tư của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp, Công ty TNHH Instanta Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, thực hiện dự án đầu tư chế biến và đóng gói để xuất khẩu (100%) sản phẩm cà phê hòa tan nguyên chất, cà phê hòa tan trộn sẵn, cà phê bột, các loại cà phê khác và bột kem.

Công ty TNHH Instanta Việt Nam mới chỉ xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài và trong thời gian sắp tới, Công ty đang có kế hoạch bán những sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa thì đề nghị Công ty TNHH Instanta Việt Nam liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và đầu tư để xác định trường hợp của Công ty có được bán sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại không.

– Về thuế GTGT, thuế TNDN: Công ty thực hiện theo quy định tại Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO