Xử phạt về hành vi khai sai, phạt chậm nộp thuế theo quy đinh pháp luật

25/12/2018 856 lượt xem    

Công văn số 957/TCT-CS

V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 45888/CT-KTT4 ngày 20/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục V Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, Điều 21 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

Tại Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC của BTC ngày 14/06/2007 quy định về xử phạt hành vi khai sai đối với trường hợp người nộp thuế khai sai làm tăng số thuế được miễn giảm:

“1.1. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm, nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.”

Tại Điểm 3 Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

“3. Cơ quan thuế xác định số tiền thuế thiếu, số tiền phạt thiếu thuế; số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế và ra quyết định xử phạt đối với người nộp thuế.”

Căn cứ các quy định trên khi cơ quan thuế kiểm tra thanh tra sẽ căn cứ theo đúng điều kiện thực tế mà CTCP Tiêu Chuẩn Việt đáp ứng được để xác định mức ưu đãi thuế TNDN mà Công ty được hưởng. Do đó, trường hợp CTCP Tiêu Chuẩn Việt không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt CTCP Tiêu Chuẩn Việt về hành vi khai sai, phạt chậm nộp theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO