Xử lý thuế khi hàng hóa xuất nhập khẩu bị hỏa hoạn

11/01/2021 493 lượt xem    

Công văn số: 12990/BTC-TCHQ

v/v xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 840/HQBN-NV ngày 01/6/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Mani Hà Nội. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

 • – Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định việc giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
 • – Căn cứ khoản 1 Điều 38 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì đối tượng giám sát hải quan gồm hàng hóa, phương tiện vận tải, phương tiện vận tải nội địa vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan.
 • – Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng.
 • – Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định các cơ quan quản lý thuế. Trong đó có cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan.
 • – Căn cứ Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định về xử lý số tiền thuế nộp thừa;
 • – Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) của Chính phủ quy định hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan,….
 • – Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật hải quan năm 2014
 • – Căn cứ  khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế theo quy định tại
 • – Căn cứ khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định hồ sơ giảm thuế;
 • – Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 42 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 có quy định cơ quan quản lý thuế xác định và ra quyết định hoặc thông báo miễn, giảm thuế đối với trường hợp thuộc diện xét miễn, giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Từ các căn cứ trên, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ hồ sơ đề nghị giảm thuế của Công ty TNHH Mani Hà Nội đã cung cấp cho cơ quan hải quan gồm:

(i) Tờ khai nhập khẩu của 84 tờ khai nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu E21, E23

(ii) biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng

(iii) giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định

Xác nhận của cơ quan bảo hiểm, các chứng từ, tài liệu có liên quan khác theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và đối chiếu với kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

 • Trường hợp xác định hồ sơ giảm thuế do doanh nghiệp nộp đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và việc kê khai về hàng hóa bị thiệt hại của doanh nghiệp là đúng, đồng thời số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế nhập khẩu thì ra quyết định giảm thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ số lượng hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn (Số tiền thuế nhập khẩu đề nghị giảm là 347.045.995,53 đồng).

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ đề nghị giảm thuế, số tiền thuế nhập khẩu được giảm theo đúng quy định của pháp luật.

 • Trường hợp Công ty TNHH Mani Hà Nội đã kê khai, nộp thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu được giảm thuế nhập khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13).
 • Trường hợp Công ty TNHH Mani Hà Nội thực hiện bán thanh lý số nguyên liệu bị thiệt hại nêu trên thì phải nộp thuế GTGTthuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết, thực hiện.

Chúc các bạn thành công.

 •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO