Xác định thuế suất trên hóa đơn GTGT với hạng mục công trình xây dựng

22/01/2019 1459 lượt xem    

Công văn số 37/TCT-CS

Thuế GTGT phải nộp

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời CV 5186/CT-THNVDT ngày 02/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thuế GTGT

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 11 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với HH, DV không được quy định tại Điều 4; Điều 9 và Điều 10 TT này.

Tại điểm a khoản 5 Điều 12 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC về thuế GTGT hướng dẫn như sau:

“5. Xác định số thuế GTGT phải nộp:

a) Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn GTGT.

Cơ sở KD thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán HH, DV phải tính và nộp thuế GTGT của HH, DV  bán ra.

Khi lập hóa đơn bán HH, DV, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Trường hợp hóa đơn:

– Chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù) và

– Không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT

Khi đó thuế GTGT của HH, DV bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.”

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty TNHH Việt Tâm và Hội đồng giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 thị xã Quảng Trị ký hợp đồng thi công xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Thị xã Quảng Trị, hạng mục cải tạo mở rộng nút giao đường Trần Hưng Đạo với Quốc lộ 1 tại Km 770+750 thị xã Quảng Trị (phần hoàn trả điện chiếu sáng công cộng);

Nguồn vốn thực hiện từ trái phiếu chính phủ theo QĐ số 1857/QĐ-UBND ngày 08/08/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị thì khi công trình hoàn thành, Công ty TNHH Việt Tâm thực hiện xuất hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10% để giao cho Hội đồng giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 thị xã Quảng Trị.

Trường hợp Công ty TNHH Việt Tâm đã xuất hóa đơn không có thuế GTGT để giao cho Hội đồng giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 thị xã Quảng Trị, đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị hướng dẫn Công ty TNHH Việt Tâm thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc xác định số thuế GTGT đầu ra.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thuế GTGT được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO