Xác định điều kiện để được ưu đãi thuế TNDN theo quy định

21/12/2018 491 lượt xem    

Công văn số 751/TCT-CS ngày 11/03/2014 

V/v ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Ngày 4/12/2013 Tổng cục Thuế nhận được đủ hồ sơ công văn số 10024/CT- HTr ngày 09/04/2013 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Toho Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 1 Thông tư 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Thông tư này hướng dẫn việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 122/2011/NĐ-CP đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu (trừ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đối với hoạt động dệt, may) mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO.”

– Tại điểm 4, phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp mà đến hết kỳ tính thuế năm 2008 nếu:

4.3. Đã có doanh thu từ 3 năm trở lên thì thời gian miễn thuế; giảm thuế được tính từ năm tính thuế 2009, cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp có kỳ tính thuế đầu tiên trước năm 2007
  • Đã có doanh thu nhưng chưa có thu nhập chịu thuế
  • Và chưa tính thời gian miễn giảm thuế

thì thời gian miễn giảm thuế được tính từ kỳ tính thuế năm 2009.”

Theo trình bày của Cục Thuế TP Hà Nội thì Công ty TNHH Toho Việt Nam thành lập từ năm 2002 đến năm 2004 bắt đầu có doanh thu nhưng đến năm 2011 vẫn chưa có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với công ty TNHH Toho Việt Nam nêu tại công văn số 10024/CT-HTr ngày 09/04/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội. Tại thời điểm 01/01/2012 Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu nên không thuộc đối tượng phải chuyển đổi ưu đãi theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra xác định điều kiện thực tế đáp ứng của Công ty TNHH Toho Việt Nam để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO