Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

26/02/2018 735 lượt xem    

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thì sẽ được hưởng ưu đãi gì về thuế thu nhập doanh nghiệp? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 636/TCT-CS ngày 22 tháng 02 năm 2016, cụ thể như sau:

Tại Khoản 3 Điều 35 và Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyn địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

  1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khicó thu nhập chịu thuế và giảm 50% sthuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và cơ sở kinh doanh di chuyn đến địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”

Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phn thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

  1. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối vớidự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điềukiện kinh tế – xã hội khó khăn.”

                Trả lời công văn số 01/2016 ngày 07/01/2015 của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam (Địa chỉ: đường 3B, KCN Amata, Long Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đ nghị hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp năm 2006 Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu và phạm vi kinh doanh là cung cấp dịch vụ, trong năm 2007 Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư đầu tư số 472043000199 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp chuẩn y việc chuyển trụ sở từ thành phố Hồ Chí Minh về Khu công nghiệp Amata, đăng ký lại doanh nghiệp, bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất và tăng vốn đầu tư.

Căn cứ các quy định và tình hình thực tế Công ty như nêu trên thì thu nhập từ hoạt động cung cấp các dịch vụ thiết kế, lắp đặt, bảo trì ổ bi và các chi tiết hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; thu nhập từ hoạt động sản xuất ổ bi tròn, ổ bi đũa và các linh kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO