ƯU ĐÃI THUẾ TNDN VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI

22/06/2021 789 lượt xem    

Số: 3001/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời công văn số 1795/CT-TTKT1 ngày 06/03/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Về việc chính sách thuế đối với Công ty TNHH top Intercube Vina, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được Sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

 • Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014; và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.
 • Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.
 • Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 • Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản; địa điểm kinh doanh; ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định nêu trên,

Theo trình bày tại công văn số 1795/CT-TTKT ngày 6/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc; và Hợp đồng số 01/2016 chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Power Logics Vina và Công ty TNHH top Intercube Vina thì Công ty TNHH top Intercube Vina chỉ nhận chuyển nhượng một phần nhà xưởng; và cơ sở hạ tầng trên diện tích đất 802m2 (không bao gồm máy móc thiết bị). Tại hồ sơ không nêu cụ thể về thực tế hoạt động Công ty TNHH Power Logics Vina; cũng như Công ty TNHH top Intercube Vina.

Do đó, đề nghị Cục Thuế làm rõ mối quan hệ về chủ sở hữu giữa hai công ty này, chức năng, ngành nghề hoạt động của các bên, hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị thực tế của Công ty TNHH top Intercube Vina để có cơ sở xác định trường hợp này là dự án hình thành từ việc chuyển đổi sở hữu hay dự án đầu tư mới theo quy định.

Trường hợp nếu Công ty TNHH top Intercube Vina có nhận chuyển nhượng một phần nhà xưởng (không bao gồm máy móc thiết bị), nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Power Logics Vina thì Công ty TNHH Top Intercube Vina không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc biết./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO