Ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa 

23/03/2018 650 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa đối với Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công

Căn cứ vào công văn 4343/TCT-CS ngày 16/10/2015

Mục lục bài viết

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (khoản 1 Điều 18 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12) thì các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định:

Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

a) Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ;

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm; kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tại các địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP nêu trên quy định:

Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với CQT khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế.

Tại khoản 4 Mục XII Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa do tổ chức, cá nhân thành lập phải đăng ký nội dung hoạt động chuyên môn với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đăng ký hoạt động với CQT để làm căn cứ ưu đãi hoặc tính thuế TNDN.

Tại Mục II danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề.

Tại khoản 13 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT. Cụ thể như sau:

Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi; cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Ví dụ:

Trung tâm đào tạo X được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo để cấp chứng chỉ hành nghề về đại lý bảo hiểm. Trung tâm đào tạo X giao nhiệm vụ đào tạo cho đơn vị Y thực hiện; Trung tâm đào tạo X tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý bảo hiểm thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ của Trung tâm đào tạo X thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trả lời công văn số 5218/CT-TTHT ngày 24/06/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa đối với Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Về hoạt động hợp tác giữa Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công và Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3908/TCT-CS ngày 22/9/2015 xin ý kiến Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ngày 25/9/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn số 5223/TCĐBVN-QLPT&NL có ý kiến như sau:

Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công – TP Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe xã hội hóa được thành lập tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 27/2/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, Giấy phép đào tạo lái xe số 8241/GP-SGTVT ngày 26/12/2014 của Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cấp, cho phép Trung tâm đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2, C và có giá trị đến ngày 25/12/2019, Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động số 152/TCĐBVN-QLPTNL ngày 22/12/2011 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp cho Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công có giá trị đến ngày 25/12/2016 đủ điều kiện sát hạch lái xe các hạng B1, B2, C.

Việc hợp tác giữa Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công với Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh để tổ chức sát hạch lái xe cơ giới đường bộ cho học viên (bao gồm học viên của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công và của các đơn vị đào tạo khác) nằm trong lĩnh vực dạy nghề và thuộc chức năng của Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công.

Căn cứ các quy định và ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu trên:

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 5218/CT-TTHT nêu trên. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tình hình thực tế kiểm tra cụ thể hợp đồng hợp tác giữa Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công và Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo phản ánh đúng hoạt động hợp tác để tổ chức thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ cho học viên để hướng dẫn doanh nghiệp xác định ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO