Ưu đãi thuế TNDN đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

28/03/2018 1005 lượt xem    

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư (dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHFlex Vina) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới với mức hưởng là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và chỉ ra hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5618/TCT-CS, ngày 28/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

– Tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp. (Trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi).”

– Tại điểm a, khoản 5, Điều 18 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP bao gồm:

“- Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư; chưa đi vào hoạt động; chưa phát sinh doanh thu; được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2722/CT-TTHT ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án của Công ty TNHH BHFlex Vina (Công ty). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên:

– Về việc xác định thời gian ưu đãi đối với dự án “Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng công ty sản xuất linh kiện điện tử; tấm mạch in mềm (FPCB)”:

Theo công văn số 2722/CT-TTHT ngày 10/7/2015 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thì Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 192043000185 lần đầu ngày 12/9/2013. Theo GCNĐT và các GCNĐT điều chỉnh thì sau khi được cấp giấy CNĐT lần đầu, từ tháng thứ 7 trở đi Công ty chính thức đi vào hoạt động. Tại kỳ tính thuế tháng 7, 8 năm 2014 Công ty có phát sinh doanh thu bán HHDV xuất khẩu.

Tuy nhiên Công ty đã được cấp GCNĐT điều chỉnh lần 2 ngày 21/1/2014, lần 3 ngày 12/3/2014 trước thời điểm Công ty phát sinh doanh thu. Do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và điểm b, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC để xác định, trường hợp Công ty là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư (dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHFlex Vina) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới, mức ưu đãi được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế đáp ứng quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

– Về ưu đãi thuế TNDN đối với việc bổ sung mục tiêu “gia công linh kiện điện tử tấm mạch in mềm (FPCB)”: Ngày 08/12/2015 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5212/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ nội dung công văn số 5212/TCT-CS nêu trên và thực tế việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp để xác định cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO