Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

19/03/2018 655 lượt xem    

Công văn số 3779/TCT-CS

V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
– Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được:

  • Công văn số 1227/CT-KTT1 ngày 01/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
  • Công văn số 1008/CT-TTHT ngày 10/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam

về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng Chi nhánh Công ty Honda tại Hà Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN

Khoản 3 Điều 23 Chương VII Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định:

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Honda Việt Nam đầu tư mở rộng nhà máy tại Chi nhánh Hà Nam trước ngày 1/1/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động, phát sinh doanh thu kể từ tháng 3/2014 nếu đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí xác định là dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì thu nhập từ Chi nhánh tại Hà Nam được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

2. Về xác định thu nhập tăng thêm và nộp thuế TNDN từ dự án đầu tư mở rộng tại Hà Nam:

Điểm a Khoản 6 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để kê khai, nộp thuế theo mức tương ứng. Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Theo đó, số thuế phải nộp (hoặc được ưu đãi) tại Hà Nam cũng được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tại Hà Nam theo hướng dẫn nêu trên.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO