Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

09/02/2018 555 lượt xem    

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm và muốn biết trong điều kiện nào sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi từ nhà nước. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Công văn Số: 3946/TCT-CS  ngày 30 tháng 08 năm 2016 V/v chính sách thuế TNDN

Tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật thuế TNDN quy định:

“5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập là người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2832/CT-KTT1 ngày 3/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 2832/CT-KTT1 nêu trên, cụ thể Công ty TNHH MTV May Phú Long 2 không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư do người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV May Phú Long 2 đồng thời là người đại diện theo pháp luật, người có số vốn góp cao nhất trong Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết đang hoạt động và là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV May Phú Long 2.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO