Trình tự và thời hiệu khiếu nại về ưu đãi thuế TNDN

09/02/2018 667 lượt xem    

Công ty muốn khiếu nại về ưu đãi thuế TNDN thì cần phải tuân thủ các quy định gì về trình tự và thời hiệu? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Trình tự và thời hiệu khiếu nại về ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Công văn số 4265/TCT-CS ngày 16 tháng 9 năm 2016, cụ thể như sau:

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định:

Điều 7. Trình tự khiếu nại

                “1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính

Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

                “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

                Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại”.

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 25.07/CV2016 ngày 25/7/2016 của Công ty CP thức ăn chăn nuôi Rico Tây Ninh (Đ/C: Lô A20, đường N8B, KCN Thành Thành Công, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh) về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP thức ăn chăn nuôi Rico Tây Ninh cho rằng Quyết định số 3052/QĐ-CT ngày 18/7/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO