Trình tự và căn cứ xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước

29/01/2018 723 lượt xem    

Trình tự và căn cứ xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tại  Khoản 8 và Khoản 11 Điều 3 quy định: Luật Đất đai năm 2013 quy định:

– Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

– Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.”

Điểm c Khoản 1 Điều 16 và điểm c Khoản 1 Điều 65 quy định:

Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật; tự nguyện trả lại đất; có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật; tự nguyện trả lại đất; có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật; tự nguyện trả lại đất; có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước

Người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

– Diện tích đất cho thuê.

– Thời hạn cho thuê đất.

– Đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; đơn giá thuê đất của thời hạn thuê đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá.

– Hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước

– Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin diện tích; vị trí; mục đích; hình thức thuê đất; thời hạn thuê đất) về thuê đất, thuê mặt nước; quyết định giá đất, giá đất có mặt nước, đơn giá cho thuê đất xây dựng công trình ngầm; giá cho thuê mặt nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bảng giá đất, mức tỷ lệ (%) và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh quy định; cơ quan thuế tổ chức việc xác định và thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, cụ thể như sau:

– Hàng năm cơ quan thuế thông báo nộp tiền thuê đất; thuê mặt nước trực tiếp cho người phải nộp tiền thuê đất; thuê mặt nước. Trường hợp căn cứ tính tiền thuê đất; thuê mặt nước có thay đổi thì phải xác định lại tiền thuê đất; thuê mặt nước phải nộp, sau đó thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện.”

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về tiền thuê đất; thuê mặt nước thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong thời gian chờ giải quyết, người khiếu nại phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo.

Tại Khoản 3 Điều 3 Hợp đồng thuê đất số 25/2001/HĐ-TĐ ngày 08/1/2001 giữa Sở Tài chính tỉnh Nam Định (bên A) và Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Hà Nam (bên B) quy định:

Trong thời gian Hợp đồng thuê đất có hiệu lực nếu bên B muốn trả lại toàn bộ hoặc một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất là 6 tháng, Bên A trả lời bên B trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của bên B.

Trả lời Công văn số 5720/CT-QLCKTTĐ ngày 30/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về vướng mắc chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, tiền thuê đất được xác định trực tiếp cho người được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất và theo Quyết định và Hợp đồng cho thuê đất. Cơ quan Thuế không tính tiền thuê đất khi đất đã có Quyết định thu hồi hoặc Hợp đồng thuê đất chấm dứt.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật để cơ quan Thuế có cơ sở giải quyết theo quy định. Đồng thời, thông báo để Tổng công ty Rau Quả Nông Sản -CTCP liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định để thực hiện các thủ tục theo quy định của Hợp đồng thuê đất nêu trên và theo quy định của pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO