CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM VÀ TIỀN CHẬM NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT

14/07/2021 1015 lượt xem    

Công văn 2241/TCT-CS năm 2020 chính sách miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 3633/CT-QLCKTTĐ ngày 10/6/2019 của Cục thuế tỉnh Nam Định về chính sách miễn tiền thuê đất của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Long.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, quy định về:

+ Sử dụng độ sâu trong lòng đất

+ Sử dụng chiều cao trên không

+ Bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất

+ Tuân theo quy định khác của pháp luật có liện quan

Tại Khoản 1, Khoản 6, Khoản 7 Điều 18, Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 

“1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới.

6. Người thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

7. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định này nhưng trong quá trình quản lý, sử dụng đất không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước có nguyên nhân từ phía người thuê đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được ghi tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng không thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai thì phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn, giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Điều 33. Hiệu lực thi hành

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Tại Khoản 1 Khoản 2 Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP

Điều 12. Áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Dự án đầu tư là dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

Dự án gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong trường hợp:

  • Chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án.
  • Trường hợp được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật.

Tại Khoản 6 Điều 3, Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định:

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

6. Sửa đổi Khoản 7 và bổ sung khoản 9, khoản 10 vào Điều 18 như sau:

“7. Trường hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người sử dụng đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất có nguyên nhân từ phía người sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được ghi tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng không thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc bị thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai thì phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn, giảm.

Việc thu hồi số tiền thuê đất đã được miễn, giảm thực hiện như sau:

a) Số tiền thuê đất được miễn, giảm phải thực hiện thu hồi được xác định theo giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tính tại thời điểm có quyết định miễn, giảm tiền thuê đất và cộng thêm tiền chậm nộp tính trên số tiền phải thu hồi theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từng thời kỳ.

Người sử dụng đất không phải hoàn trả số tiền được miễn, giảm theo địa bàn ưu đãi đầu tư;”

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.”
Chính sách thực hiện miễn, giảm và tiền chậm nộp tiền thuê đất

Ngoài ra, việc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Long cho Công ty TNHH Senda VN thuê lại đất từ ngày 21/4/2017 thì kể từ ngày 21/4/2017 đến hết năm 2017 việc thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn, giảm và tiền chậm nộp sẽ áp dụng quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Từ ngày 01/01/2018 việc thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn, giảm và tiền chậm nộp áp dụng quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị của Cục Thuế tỉnh Nam Định căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể của Dự án để giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO