Thu tiền thuê đất và thuê mặt nước

chinh-sach-thuc-hien-mien-giam-va-tien-cham-nop-tien-thue-dat