tiền thuê đất

chinh-sach-thuc-hien-mien-giam-va-tien-cham-nop-tien-thue-dat
Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
miễn thuế
miễn giảm tiền thuê đất
miễn giảm tiền thuê đất
miễn giảm tiền thuê đất
khấu trừ
tiền sử dụng đất
miễn giảm tiền thuê đất