Tính thuế GTGT khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng văn phòng

22/01/2019 780 lượt xem    

Công văn số 32/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 71622/CT-KK&KTT ngày 06/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng, văn phòng của Công ty TNHH Sơn Dương Vàng,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT hướng dẫn về phương pháp tính thuế:

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

“1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

4. Các trường hợp khác:

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.”

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

“1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý…”

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 71622/CT-KK&KTT, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội: trường hợp Công ty TNHH Sơn Dương Vàng đã được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng, văn phòng, Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Trường hợp Công ty TN.HH Sơn Dương Vàng có hoạt động kinh doanh mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì Công ty phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO