Tiền thuê đất khi doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất

08/03/2018 548 lượt xem    

Công văn số 1374/TCT-CS

Đối với trường hợp của Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng phải nộp tiền thuê đất theo quy định gì của pháp luật hiện hành? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1374/TCT-CS, ngày 14 tháng 04 năm 2015

– Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 quy định đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“b) Tổ chức kinh tế thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xâydựng, làm đồ gốm.”

+ Tại Khoản 2,Điều 7 xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“2. Tiền thuê đất, thuê mặt nước được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất, mặt nước trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước thì thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời điểm bàn giao đất, mặt nước.”

– Tại Khoản 2,Điều 17, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“2. Đối với các hồ sơ đề nghị xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì cơ quan đó tiếp tục chủ trì thực hiện.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 31/CV-TV ngày 16/01/2015 của Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng về việc báo cáo vướng mắc về tiền thuê đất khi doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng được biết:

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng nhận chuyển nhượng tài sản trên đất của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Linh theo Hợp đồng mua bán ngày 24/3/2014. Sau đó Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất theo Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 và Hợp đồng thuê đất số 48/HĐTĐ ngày3/6/2014 để sử dụng vào mục đích Văn phòng Công ty thì Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, đơn giá thuê đất được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị địnhsố 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ. Việc xử lý như Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3902/CT-QLĐ ngày 2/12/2014 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO