Tiền chậm nộp thuế GTGT với dịch vụ, hàng hóa thanh toán bằng NSNN

21/01/2019 845 lượt xem    

Công văn số 1762/TCT-QLN

Không tính tiền chậm nộp thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Ngày 02/3/2018, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1572/CT-QLN ngày 01/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc không tính tiền chậm nộp. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán (sau đây gọi chung là NNT) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán

– Một phần từ nguồn vốn NSNN,

– Phần còn lại từ nguồn ngoài ngân sách,

Nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp GTGT đối với số tiền thuế tương ứng với phần được thanh toán từ ngân sách nhà nước.”

Trường hợp Công ty TNHH Thành Đạt:

– Còn nợ tiền thuế GTGT do thực hiện thi công các công trình được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN

– Nhưng chưa được thanh toán

Thì Công ty thuộc trường hợp được xem xét giải quyết không tính tiền chậm nộp do NSNN chưa thanh toán.

Về thời gian không tính tiền chậm nộp: đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện kiểm tra, rà soát các hợp đồng để xác định thời hạn ngân sách nhà nước phải thanh toán cho Công ty và trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để xác định thời gian không tính tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO