Thuế TNDN với dự án không phải là dự án đầu tư mới

03/02/2018 669 lượt xem    

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những công cụ mà các nhà lập pháp Việt Nam sử dụng để thu hút đầu tư đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Đối với trường hợp công ty có vốn nước ngoài thực hiện một dự án đầu tư mới thì để dự án đầu tư mới đó được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cá bạn về Thuế TNDN với dự án không phải là dự án đầu tư mới theo Công văn Số: 2878/TCT-CS ngày 27 tháng 06 năm 2016 v/v chính sách thuế TNDN.

Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyn đi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyn đi chủ sở hữu (bao gm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa Điểm kinh doanh, ngành ngh kinh doanh của doanh nghiệp cũ đ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đi loại hình doanh nghiệp, chuyn đi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyn đi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước đ nghị hướng dn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Infac Vina.

Căn cứ quy định nêu trên và theo nội dung trình bày tại công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước thì trường hợp Công ty TNHH Infac Vina mua lại dự án của Công ty TNHH AZTECH để thực hiện dự án sản xuất Anten ô tô có kế thừa một phần tài sản (nhà xưởng, nhà kho) và địa Điểm kinh doanh thì không được coi là dự án đầu tư mới. Trường hợp Công ty TNHH Infac Vina mua lại dự án của Công ty TNHH AZTECH nếu tiếp tục đáp ứng các Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý nêu tại công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO