Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

08/03/2018 668 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước căn cứ vào công văn 255/TCT-CS ngày 22/01/2015

Tại điểm 1 công văn số 206/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước như sau:

Trước ngày 01/01/2009:

+ Không áp dụng thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để ở.

+ Đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước không phải để ở (để làm cơ sở kinh doanh, văn phòng….) thực hiện nộp thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về thuế GTGT có hiệu lực trước ngày 01/01/2009.

– Từ ngày 01/01/2009: Bộ Tài chính đã có công văn số 10210/BTC-CST trả lời Sở Tài chính Hải Phòng về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10360/SXD-QLN&CS ngày 20/11/2014 của Sở Xây dựng Tp. HCM đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước:

Ngày 20/7/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 10210/BTC-CST trả lời Sở Tài chính Hải Phòng về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Theo đó, hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% (Bản photo công văn số 10210/BTC-CST gửi kèm).

Tiếp theo ngày 19/01/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 206/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội (Bản photo công văn số 206/TCT-CS gửi kèm).

2. Về các trường hợp cụ thể, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, rà soát trên địa bàn hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước của các đơn vị quản lý, vận hành nhà thuộc sở hữu Nhà nước từ năm 2009 đến nay; trường hợp không thu thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì đề nghị có tình hình, số liệu cụ thể và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng có đề xuất cụ thể để Tổng cục Thuế có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO