Thuế GTGT đối với dịch vụ,ĐK khấu trừ và hoàn thuế của hh xuất khẩu

16/01/2019 705 lượt xem    

Công văn số 2635/TCT-CS

thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn 284/CT-TTr ngày 30/01/2018 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về hoàn thuế GTGT.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật Quản lý thuế 21/2012/QH13 ngày 20/11/2013

bổ sung

khoản 4 Điều 4 Luật Quản lý thuế áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Căn cứ Thông tư 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về lập hóa đơn.

Căn cứ khoản 2 Điều 8 và Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT đối với dịch vụ và điều kiện:

– Khấu trừ,

– Hoàn thuế

đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ tại khoản 10 Điều 1 Thông tư  26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hóa đơn vận chuyển hàng hóa của Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được lập, ký sau ngày xác nhận thực xuất hàng hóa xuất khẩu của cơ quan hải quan.

Đề nghị Cục Thuế chỉ đạo đoàn thanh tra căn cứ:

– Kết quả thanh tra thực tế tại đơn vị

– Dấu hiệu rủi ro

để rà soát xử lý nếu có dấu hiệu sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO