Thuế GTGT đầu vào đối với HHDV không được khấu trừ và ngoại lệ

21/01/2019 708 lượt xem    

Công văn số 325/TCT-CS

Chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1279/CT-TTr ngày 11/7/2017 của Cục Thuế tỉnh An Giang về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 bổ sung khoản 14a vào Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“14a. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất:

– Phân bón

– Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ

– Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước.

Không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp năm 2015, Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang có:

– Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản giai đoạn 2.

– Các hóa đơn mua vào tài sản cố định của nhà máy đều phát sinh sau ngày 01/01/2015

thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh An Giang nêu tại công văn số 1279/CT-TTr: Cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO