THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI KHOẢN BỒI THƯỜNG, THU NHẬP KHÁC,…

09/07/2021 1144 lượt xem    
Thuế GTGT đối với khoản bồi thường, thu nhập khác,...

Công văn 13753/CT-TTHT năm 2020 về Thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền nhận được từ công ty bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

MST: 0100230800

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 560-01/2020/TCKH-TCB ngày 2/3/2020 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng); hỏi về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về khoản tiền bồi thường, thu nhập khác như sau:

Căn cứ Điều 5 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Điều này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT; quy định về trường hp kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền; bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác; thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.…

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân; như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.…”

Căn cứ Khoản 15 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hưng dẫn thi hành Nghị định s 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 ca Chính ph

Khoản này quy định và hướng dn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định về khoản thu nhập khác gồm:

“Điều 7. Thu nhập khác:…

15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.”

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp Ngân hàng nhận được khoản phí thúc đẩy bán hàng và phí quản lý nhóm bán hàng trực tiếp để thực hiện dịch vụ cho Công ty bảo hiểm như sửa chữa bảo hành, khuyến mại, quảng cáo; thì khoản phí trên thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Ngân hàng phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng; kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp Ngân hàng nhận được khoản phí thúc đẩy bán hàng và phí quản lý nhóm bán hàng trực tiếp mà không trực tiếp cung cấp các dịch vụ nêu trên cho Công ty bảo hiểm thì khoản tiền nhận được không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Ngân hàng căn cứ theo khoản tiền nhận được để lập chứng từ thu; và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO