Download Hợp đồng mua bán hàng có bao gồm chiết khấu thanh toán

11/07/2019 4970 lượt xem    

Hợp đồng mua bán hàng có bao gồm chiết khấu thanh toán

Hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ có bản chất chung của hợp đồng dân sự, là sự thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm cho người mua vì đã thanh toán trước thời hạn hợp đồng. Tài khoản sử dụng khi hạch toán là tài khoản 635 chi phí tài chính.

Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu Hợp đồng mua bán hàng có bao gồm chiết khấu thanh toán

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO