THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI BẢO HIỂM Y TẾ

14/01/2021 495 lượt xem    

Công văn số 77564/CT-TTHT, ngày 21/08/2020
V/v thu nhập chịu thuế TNCN đối với bảo hiểm y tế

Cục thuế TP. Hà Nội nhận được công văn không số ngày 05/08/2020 về chính sách thuế TNCN trên phí bảo hiểm y tế của ADP Ingénierie – VPĐD tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”), Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 11, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế TNCN quy định tại Luật thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

Tại Khoản 3, Điều 11 sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Quy định về các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương; tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng:

“đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), …mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm của Công ty bảo hiểm toàn cầu Medical Administration International, nếu Công ty bảo hiểm này được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Thông tư số 92/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC).

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO