Phí bảo hiểm của ô tô có được tính vào nguyên giá hay không?

14/08/2019 1255 lượt xem    

Phí bảo hiểm của ô tô có được tính vào nguyên giá hay không? Nếu không được ghi nhận thì Công ty sẽ ghi nhận vào tài khoản nào? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra nội dung giải đáp cụ thể như sau:

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại điểm a khoản 1 điều 4 chương II quy định:
“a) TSCĐ hữu hình mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

Căn cứ các quy định nêu trên: 

Trường hợp mua ô tô có phát sinh phí bảo hiểm thì phí bảo hiểm của ô tô không tính vào nguyên giá, bạn nên đưa vào Tài khoản 142 hoặc 242 rồi phân bổ dần vào CP trong kỳ tương ứng với mục đích sử dụng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO