Thời điểm xuất hóa đơn hạch toán nguồn thu khám bệnh bảo hiểm y tế

25/01/2021 1757 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn 1809/TCT-CS 2018

V/v thời điểm xuất hóa đơn hạch toán nguồn thu khám bệnh bảo hiểm y tế

Kính gửi: Sở Tài chính Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3749/STC-TTr ngày 24/10/2017 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hướng dẫn một số vướng mắc về thời điểm xuất hóa đơn ghi nhận, hạch toán nguồn thu KCB BHYT của các cơ sở KCB công lập.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Căn cứ Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định:

Về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn

  • Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định:

Về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  • Căn cứ Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 quy định:

Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  • Về việc quyết toán kinh phí KCB BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 về việc sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí KCB BHYT như sau:

2. Về cách ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu:

– Nội dung ghi trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu là:

Thanh toán tiền KCB cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

– Ngày, tháng lập hóa đơn, biên lai, phiếu thu là:

Ngày, tháng hoàn thành việc quyết toán chi phí KCB bảo hiểm y tế giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB.

– Số tiền ghi trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu là:

Số kinh phí KCB bảo hiểm y tế được cơ quan BHXH quyết toán, cụ thể:

+ Trường hợp số quyết toán nhỏ hơn số kinh phí tạm ứng cho cơ sở KCB thì:

Phần kinh phí tạm ứng còn dư được chuyển sang kỳ sau.

+ Trường hợp số quyết toán lớn hơn số kinh phí tạm ứng, ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu bằng số quyết toán.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán số kinh phí KCB bảo hiểm y tế còn thiếu so với số quyết toán cho cơ sở KCB.

Căn cứ quy định nêu trên:

– Việc lập hóa đơn khi cung ứng dịch vụ KCB thực hiện theo quy định hiện hành về hóa đơn:

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 32/2011/TT-BTC và Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

– Việc quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về việc quyết toán kinh phí KCB BHYT, xuất hóa đơn và Biên lai thu phí lệ phí khi quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT.

Nếu vướng mắc thì Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trao đi với Cục Thuế địa phương có ý kiến để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu được biết.

Chúc các bạn thành công. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hãng kiểm toán Calico

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: 0966.246.800

Email: calico.vn@gmail.com

Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO