Hướng dẫn sử dụng và thời điểm lập các loại hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa

08/01/2019 829 lượt xem    

Công văn số: 4854/TCT-CS
V/v thời điểm lập hóa đơn.

Kính gửi: Công ty TNHH Tenma Việt Nam.
(Đ/c: KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số TMVN/12-2014 ngày 28/10/2014, công văn số TMVN/10-2014 ngày 17/9/2014 và công văn số CV TMVN/08-2014 ngày 5/8/2014 của Công ty TNHH Tenma Việt Nam đề nghị hướng dẫn về sử dụng hóa đơn và thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế hướng dẫn về thuế GTGT: “Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Tại Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế hướng dẫn về các loại hóa đơn như sau:

“a) Hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau: 

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT  theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Tenma Việt Nam là DN chế xuất khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau thì sử dụng hóa đơn bán hàng trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Trường hợp Công ty TNHH Tenma Việt Nam bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì không phải lập hóa đơn bán hàng mà sử dụng hóa đơn thương mại (Conmercial Invoice). Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Tenma Việt Nam được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO